Get Adobe Flash player

Systemy B2B

Agencja Gospodarcza Oskar wdraża systemy klasy B2B, dzięki któremu możliwe jest utworzenie portalu obsługi kontrahentów biznesowych. W portalu takim klient biznesowy będzie mógł załatwić szereg spraw, które dotychczas musiały być obsługiwane przez pracowników firmy. System B2B wspiera takie działania jak:

 • Składanie zamówień oraz śledzenie ich statusu
 • Przesyłanie zapytań ofertowych oraz śledzenie ich statusu
 • Dostęp do bieżących informacji o promocjach
 • Uzyskiwanie bieżących informacji o rozrachunkach


Zatem system B2B pozwala na utworzenie dla klientów portalu internetowego, w którym wszyscy kontrahenci mają możliwość złożenia zamówienia lub zapytania ofertowego. Klienci uzyskają również łatwy dostęp do dokumentów handlowych i magazynowych, oraz informacji takich jak stany płatności, limitów kupieckich czy dostępność towarów. Wszystkie powyższe działania klienta mogą zostać odnotowane w systemie ERP poprzez moduł synchronizacji i nie wymaga to żmudnego przepisywania danych.

Ponadto system B2B umożliwia kontrahentom klienta samodzielne zarządzanie danymi o swoim personelu oraz filiach, ale to klienta należy decyzja, które z tych danych są istotne. Sprawia to, że informacje o partnerach i klientach będą zawsze aktualne.

Uprawnieni użytkownicy po stronie klienta sami mogą nadawać uprawnienia (rzecz jasna w określonym przez konfigurację zakresie) dalszym użytkownikom pracującym w systemie. Dzięki temu unikamy konieczności poświęcania czasu na tworzenie nowych kont użytkowników oraz ustawianie ich uprawnień. Korzyścią dla kontrahentów jest przyspieszenie momentu, w którym nowy handlowiec będzie w stanie składać zamówienia na towary lub usługi.

Pracownicy klientów, którzy będą dysponować odpowiednimi uprawnieniami, mogą za pośrednictwem systemu B2B przesyłać zapytania ofertowe. Zapytania mogą dotyczyć lepszych warunków sprzedaży, dostępności towarów lub polecenia produktu spełniającego konkretne warunki. Zapytania ofertowe składane tym sposobem mają wiele zalet:

 • Zapytania ofertowe spływają w jednolitej, stałej formie, co ułatwia ich analizę i szybką obsługę.
 • Klienci mogą złożyć zapytanie niezależnie od godziny czy miejsca, w którym przebywają oraz języka, którym się posługują
 • Klienci otrzymują możliwość składania zapytań o produkty oraz rozwiązania, które są poza standardową ofertą
 • Zapytania ofertowe składane w ten sposób umożliwiają szybką analizę odbiegających od normy rabatów (lub innych warunków handlowych)
 • Handlowcy rozpatrujący zapytania ofertowe mają łatwy dostęp do wszystkich istotnych informacji o kontrahencie - nie muszą już szukać ich w pozostałych systemach, co znacznie przyspiesza obsługę klientów

Wszelkie dane o kontrahentach, które znajdują się w systemie B2B, są spójne z informacjami z systemu ERP. Umożliwia to pracownikom firmy łatwy dostęp do informacji istotnych dla współpracy z kontrahentami, niezależnie od miejsca, w którym się znajdują i pory, o której potrzebują danych. System B2B umożliwia automatyzację procedur związanych ze wskazanymi parametrami opisującymi klienta - dzięki temu system może automatycznie, na przykład, wysłać e-mailem wezwanie do zapłaty czy zablokować możliwość składania zamówień powyżej limitu kupieckiego.

Pośród danych gromadzonych w kartotece kontrahenta w systemie B2B, można znaleźć między innymi:

 • Historię złożonych zamówień
 • Historię złożonych zapytań ofertowych
 • Wystawione faktury
 • Bieżące rozliczenia
 • Dokumenty magazynowe
 • Limity kredytów kupieckich
 • Ceny oraz indywidualne rabaty
 • Informacje o korzystających z systemu użytkownikach klienta
 • Dane kontaktowe
 • Informacje o ustalonych formach płatności oraz dostaw
Agencja Gospodarcza „Oskar”
45-310 Opole ul. Ozimska 184/5
Tel./faks 77 400 05 02 | Tel. kom. 604 529 128 | E-mail: biuro@oskar.opole.pl