Get Adobe Flash player

Pozostałe

Program Tachospeed – ewidencja czasu pracy kierowców, odczyt danych z tachografów cyfrowych i analogowych oraz kart kierowców.

Tachospeed jest programem służącym do automatycznego odczytywania czasu jazdy, odpoczynków, przerw i dyżurów z tarczek tachografów oraz ogólnego czasu pracy kierowców dla Inspekcji Pracy.

Tachospeed umożliwia przechowywanie danych, odczytanych z tarczek, w formie elektronicznej. Pozwala to na późniejsze przetwarzanie i analizę uzyskanych danych w wielu przekrojach, poprzez generowanie raportów. Utworzona baza danych może być filtrowana oraz sortowana według wielu dostępnych kryteriów, tj. według daty, nazwisk kierowców, numerów rejestracyjnych pojazdów oraz miejscowości wyjazdu i przyjazdu.

Moduł cyfrowy umożliwia odczyt danych z kart kierowców i tachografów cyfrowych oraz wizualizację plików ESM i DDD, ściągniętych poprzez czytniki uniwersalne oraz klucz USB. Spełnia wszelkie wymagania Aneksu 1B Rozporządzenia Rady (EWG) Nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r.  w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym.

Co zawiera program Tachospeed?

  • raport Inspekcji Transportu Drogowego - identyfikacja wykroczeń kierowcy z podpiętym taryfikatorem kar za naruszenia przepisów Rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85;
  • ewidencję czasu pracy kierowcy - obliczenie czasu pracy, nadgodzin, dyżuru, czasu pracy nocnej – funkcjonalność dostępna w module ewidencji i diet do programu Tachospeed;
  • zbiorczą ewidencję czasu pracy - zestawienie sumaryczne ewidencji czasu pracy;
  • raport czasu pracy w ekipach - zestawienie czasu pracy w ekipach wieloosobowych;
  • raport przebiegu pojazdu - identyfikacja różnicy przejechanych kilometrów i odczytanych z wykresówek;
  • rozliczenie delegacji służbowych kierowców - funkcjonalność dostępna w module ewidencji i diet do programu Tachospeed;
  • raport średniego spalania dla pojazdów;
  • dokumentację wymaganą przez ustawę o transporcie drogowym;
  • wydruki ważnych dat i terminów.
Agencja Gospodarcza „Oskar”
45-310 Opole ul. Ozimska 184/5
Tel./faks 77 400 05 02 | Tel. kom. 604 529 128 | E-mail: biuro@oskar.opole.pl