Get Adobe Flash player

enova

enova to zintegrowany system do zarządzania firmą. Jest to oprogramowanie zbudowane przez ekspertów od zarządzania, finansów i księgowości, handlu oraz kadr i płac zapewniające ergonomię, efektywność pracy i przyjazny dla użytkownika interfejs. System enova jest zintegrowany ze środowiskiem Microsoft Office, współpracuje z programem Płatnik oraz z rejestratorami czasu pracy (RCP). System jest stale aktualizowany, tak by był zgodny z obowiązującym stanem prawnym. Obsługuje elektroniczne wyciągi bankowe, umożliwia kontrolę realizacji budżetu. Zapewnia dostęp do kompleksowych informacji na temat prowadzonych działań i wyników finansowych firmy. Można zintegrować z enova popularne aplikacje wykorzystywane w przedsiębiorstwie, na przykład programy wspomagające zarządzanie produkcją lub systemy zarządzające obiegiem dokumentów. W procesie wdrożenia system dostosowywany jest do potrzeb firmy, zarówno małej, średniej i dużej.

Moduły systemu enova:

 • Kadry Płace [+]
 • Księgowość [+]
 • Handel i Produkcja [+]
 • Serwis i Wypożyczalnia [+]
 • CRM [+]
 • Workflow [+]
 • Analizy [+]
 • Zarządzanie projektami [+]
 • Szkolenia i Członkowie [+]
 • Rozszerzenia - moduły dodatkowe [+]

 • Kadry Płace:

enova Kadry Płace -  skutecznie wspomaga zarządzanie zasobami ludzkimi w firmach zatrudniających od kilkudziesięciu do kilku tysięcy pracowników.

enovaNet Kadry i Płace - działająca w oparciu o technologię Microsoft SQL platforma internetowa enovaNet Kadry Płace to kompleksowe narzędzie wspierające zarządzanie zasobami ludzkimi.
enova Pracownicy Eksportowi - to rozwiązanie dedykowane dla firm, które posiadają siedzibę w Polsce jednak oddelegowują swoich pracowników do pracy zagranicą.

enova Pracownicy Uczelni - to rozwiązanie dedykowane dla Uczelni Wyższych, ujmujące specyfikę rozliczeń kadrowo-płacowych dla nauczycieli akademickich.

enova Pracownicy Koszty Projektów
- umożliwia rozdzielenie wynagrodzeń pracowników według miejsca powstania kosztów wynagrodzeń. Rozwiązanie jest dedykowane w szczególności dla firm, które potrzebują dokładniejszego narzędzia niż standardowy (procentowy) podzielnik kosztów.

enova 4Trans (Tachoscan) - rozszerza funkcjonalność modułu enova Kadry i Płace o możliwość wymiany danych między produktem 4Trans, a programem enova.

enova Czas Pracy (import z XML) - rozszerza funkcjonalność modułu enova Kadry i Płace o możliwość importu danych z pliku xml.

enova Zarządzanie Odzieżą Roboczą (wyposażenie pracownika) - zapewnia ewidencję stanu wydanej odzieży roboczej i wyposażenia dostępnych na kartotece pracownika (wszystkie informacje o pracowniku widoczne są w jednym miejscu w systemie).  

enova Import/Eksport RCP - rozszerza funkcjonalność modułu enova Kadry i Płace o wymianę danych między czytnikiem RCP, a programem enova.

enova Zbiorcza Edycja Czasu - rozszerza funkcjonalność modułu enova Kadry i Płace o dwie nowe listy ewidencji czasu pracy: zbiorcze zestawienie norma czasu pracy, zbiorcze zestawienie czas pracy.

enova Delegacje Służbowe - wspomaga rejestrowanie, obsługę oraz rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych. Umożliwia firmie ewidencję wyjazdów służbowych pracowników oraz związanych z nimi kosztów. Znacząco wpływa na usprawnienie procesu obiegu wniosków i rozliczeń delegacji oraz dostarcza księgowości  informacji o wyjazdach służbowych pracowników.

[wróć]

 • Księgowość:

enova Księga Podatkowa - zapewnia kompleksową obsługę firmy w zakresie ewidencjonowania dokumentów, księgowania oraz sporządzania deklaracji i sprawozdań bieżących oraz okresowych.

enova Księga Handlowa - przeznaczona jest do ewidencjonowania dokumentów, księgowania oraz sporządzania deklaracji oraz sprawozdań bieżących i okresowych. To ergonomiczne i nowoczesne narzędzie dla księgowych, które ma im usprawnić codzienną pracę, a także zamykanie miesiąca i roku obrachunkowego.

enova Księga Inwentarzowa - pozwala na pełną rejestrację zdarzeń związanych ze środkami trwałymi.

enova Analizy MS Excel - we współpracy z modułem enova Księga Handlowa umożliwia tworzenie dowolnych analiz księgowo-finansowych w oparciu o obroty i salda kont z bazy księgowej enova.

enova Jednostki budżetowe - rozszerza funkcjonalność systemu enova o możliwość ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w oparciu o klasyfikacje budżetowe: rodzajową, zadaniową lub mieszaną.

enova Elektroniczne Wyciągi Bankowe - automatycznie zaczytuje do systemu wyciągi bankowe pobrane ze strony banku w formie pliku elektronicznego. Wspiera pracę osoby odpowiedzialnej za rozliczenia na wszystkich etapach pracy z wyciągiem bankowym. Dane importowane są do Ewidencji Środków Pieniężnych w postaci raportu zawierającego operacje bankowe oraz wpłaty i wypłaty.

enova Wirtualne Rachunki Bankowe -  to rozwiązanie wspierające prowadzenie rozrachunków z kontrahentami za pośrednictwem usługi płatności masowych (bank identyfikuje płatności dokonywane na rzecz Klientów przez ich kontrahentów przez system wirtualnych numerów rachunków).

enova Importy Księgowe - został zaprojektowany jako narzędzie wspierające pracę firm, których księgowość prowadzona jest na innej bazie niż działalność handlowa. Dzięki niemu można zaimportować komplet dokumentów niezbędnych w księgowości, a także dane wspierające i przyspieszające proces księgowania (opis kontrolingowy – jeżeli użytkownik ma możliwość dodawania tego typu opisu na wystawianych dokumentach).

enova Eksporty Księgowe - został zaprojektowany jako narzędzie wspierające pracę firm, których księgowość prowadzona jest na zewnątrz. Dzięki niemu można z bazy operacyjnej, w której dokumenty zostały stworzone, wyeksportować komplet dokumentów niezbędnych w księgowości, a także dane wspierające i przyspieszające proces księgowania (opis kontrolingowy – jeżeli użytkownik ma możliwość dodawania tego typu opisu na wystawianych dokumentach).

enova Preliminarz EŚP - pozwala zaprezentować prognozę płatności w oparciu o terminy płatności w wybranym okresie czasu oraz wprowadzić plany przepływów finansowych na dany okres w ujęciu globalnym oraz szczegółowym.

[wróć]

 • Handel i Produkcja:

enova Faktury - usprawnia wystawianie dokumentów sprzedaży.  Do jego podstawowych funkcji zaliczają się tworzenie kart towarowych i usługowych, ustalanie cen i tworzenie cenników, przechowywanie informacji o kontrahentach, bankach i urzędach oraz wystawianie dokumentów sprzedaży.

enova Handel - umożliwia wystawianie dokumentów sprzedaży, zakupu, ofertowania, ewidencji zamówień i obsługi magazynu. Podstawowe funkcje modułu obejmują tworzenie kart towarowych i usługowych, definiowanie cen i tworzenie cenników, przechowywanie informacji o kontrahentach, bankach i urzędach oraz wystawianie dokumentów handlowych i magazynowych.

enova Produkcja
- pozwala na definiowanie technologii, tworzenie zleceń produkcyjnych, modyfikację technologii w ramach zlecenia, generowanie dokumentów rozchodu surowców oraz przyjęcia produktów.

enovaNet Zamówienia - to moduł opracowany dla firm zajmujących się działalnością handlową w modelu "business to business". Umożliwia założenie wybranym kontrahentom indywidualnych kont dostępu do modułu zamówień. Przez aplikację enovaNet Zamówienia kupujący ma dostęp do oferty asortymentowej sprzedawcy.

enova eFakturaKIR invooclip - umożliwia generowanie pliku zawierającego fakturę wystawioną w enova (w postaci graficznej, domyślnie PDF), podpisanie go i wysłanie do archiwum KIR. Jest wykorzystywany łącznie z usługą invooclip, oferowaną przez KIR S.A. oraz podpisem elektronicznym. Usługa polega na przechowywaniu faktur w postaci elektronicznej (plik PDF oraz podstawowe dane nagłówkowe) i dostarczaniu ich w takiej postaci do odbiorców. Wystawca faktury może przeglądać archiwum.

enova Komunikacja z drukarkami etykiet DYMOPrinter i BrotherPrinter - pozwala na łatwe tworzenie wydruków etykiet samoprzylepnych, działających na termicznych drukarkach DYMO LabelWriter.

enova Komunikacja z drukarkami kodów kreskowych Zebra standard EPL

[wróć]

 • Serwis i Wypożyczalnia:

enova Serwis - pozwala na rejestrowanie przyjmowanych urządzeń w ramach obsługi zleceń serwisowych. W chwili przyjęcia urządzenia do naprawy lub przeglądu tworzone jest zlecenie serwisowe, które automatycznie może trafiać na listę zadań do wykonania przez danego operatora (serwisanta). Dla każdego urządzenia dostępna jest pełna historia jego napraw oraz przeglądów.

enova Wypożyczalnia - zawiera dwie listy: urządzeń i wypożyczeń. Dla każdego urządzenia można zarówno określić jego aktualny stan (np. zarezerwowane, wypożyczone, zwrócone) jak i sprawdzić pełną historię wypożyczeń. Wypożyczalnia może zostać powiązana z serwisem – wypożyczane urządzenie będziewtedy podlegać przeglądom oraz naprawom serwisowym

[wróć]

 • CRM:

enova CRM - oprócz rozwiązań typowych, takich jak rejestracja danych o kontrahentach i kontaktach z nimi, moduł oferuje również  w połaczeniu z enova Serwis i enova Wypożyczalnia obsługę zleceń serwisowych i wypożyczalni.

enovaNet CRM - przeznaczona jest do zarządzania kontaktami z kontrahentami przez Internet za pośrednictwem indywidualnych kont dostępu. Aplikacja umożliwia dwukierunkową komunikację:™ zarówno udostępnianie określonych informacji (wybranych zdarzeń„ wprowadzonych przez operatora enova w module CRM, jak i wprowadzanie przez kontrahentów zgłoszeń„ trafiających jako zdarzenia do enovaNet CRM.

enova CRM Outlook - w połączeniu z modułem enova CRM pozwala wyeksportować zarówno przychodzące jak i wychodzące wiadomości e-mail z MS Outlook 2007/2010 do enova. Wiadomości trafiają do enova jako zdarzenia o wybranej przez operatora definicji – w trakcie importu, narzędzie umożliwia wybranie kategorii sprawy jakiej dotyczy wiadomość, która jest rozumiana jako definicja zdarzenia w enova.

enova SMS - umożliwia wysyłanie wiadomości z programu enova poprzez zewnętrzne bramki SMS, stwarzając dodatkowy kanał komunikacji z Kontrahentami lub Pracownikami.

enova EDI - EDI (Electronic Data Interchange) to system elektronicznej wymiany danych pomiędzy firmami lub instytucjami. Dokument w postaci pliku o ustandaryzowanej strukturze jest generowany przez jedną firmę, importowany przez drugą. Obie firmy mogą się przy tym posługiwać zupełnie różnymi systemami informatycznymi. Systemy muszą jedynie posiadać funkcjonalność obsługi komunikatów EDI.

[wróć]

 • Workflow:

enova Workflow - to moduł zintegrowanego oprogramowania enova ERP/CRM, który dzięki intuicyjnemu środowisku pracy użytkownika oraz możliwości definiowania zaawansowanych zasad, pozwala skutecznie organizować  i automatyzować pracę wielu osób w ramach procesów firmy.

[wróć]

 • Analizy:

enova Analizy Wielowymiarowe - to narzędzie do budowania systemu kontrolingowego firmy.
Moduł wzbogaca system enova o zaawansowane możliwości analizy danych znajdujących się w bazie operacyjnej programu. Pozwala tworzyć raporty zawierające informacje łączące unikalne dane z różnych modułów systemu enova oraz przygotowywać przekrojowe zestawienia danych prezentujące np.: trendy sprzedaży, krytyczne miejsca powstawania kosztów, analizy wydajności pracy, analizy zasobów.

enova Analizy MS Excel - we współpracy z modułem enova Księga Handlowa umożliwia tworzenie dowolnych analiz księgowo-finansowych w oparciu o obroty i salda kont z bazy księgowej enova.

enova Platforma Managera - Ma on za zadanie prezentować w jednym miejscu w programie podstawowe informacje z różnych obszarów działalności rozliczanej w ramach danej bazy danych.

[wróć]

 • Zarządzanie projektami:

enova Projekty - służy do planowania i kontroli realizacji budżetów projektów.

Zawiera w sobie funkcje związane z budżetowaniem projektów:

• tworzenie budżetu dla projektu,
• planowanie kwot kosztów i przychodów,
• kwalifikacja kosztów (możliwość opisywania dokumentów za pomocą Opisu kontrolingowego),
• wprowadzanie korekt,
• kontrolę kwot zrealizowanych przypisywanie dokumentów do projektów (co wpływa na stopień realizacji budżetu projektu),
• tworzenie schematów podziałowych dla dokumentów, które umożliwiają automatyzację procesu przypisywania dokumentów do projektów oraz pełną funkcjonalność modułu enova CRM, który umożliwia: ewidencjonowanie wszelkich kontaktów z kontrahentami, podpinanie załączników do zrealizowanych zdarzeń i planowanych zadań, łączenie zdarzeń oraz zadań dotyczących np. jednego kontrahenta w projekty, łączenie kilku projektów w kampanie.

[wróć]

 • Szkolenia i Członkowie:

enova Szkolenia - przeznaczony jest dla  firm szkoleniowych, ośrodków szkoleniowych działających zgodnie z Ustawą o systemie oświaty oraz firm prowadzących szkolenia wewnętrzne dla pracowników.

enova Członkowie - ułatwia ewidencję członków organizacji oraz naliczanie i rejestrację wpłat składek.

[wróć]

 • Rozszerzenia - moduły dodatkowe:

Środowisko enova doskonale dostosowuje się do ewoluujących potrzeb przedsiębiorstw, które wchodzą w fazę dynamicznego rozwoju. Oprócz możliwości rozbudowy systemu o standardowe moduły należące do pakietów, oferujemy także szereg dodatkowych aplikacji o specjalistycznych funkcjonalnościach.

Poniżej przedstawiamy listę wszystkich modułów dodatkowych enova, które znaleźć można również w zestawieniach z podziałem na kategorie:
enova Analizy MS Excel - we współpracy z modułem enova Księga Handlowa umożliwia tworzenie dowolnych analiz księgowo-finansowych w oparciu o obroty i salda kont z bazy księgowej enova.

enova Jednostki budżetowe - rozszerza funkcjonalność systemu enova o możliwość ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w oparciu o klasyfikacje budżetowe: rodzajową, zadaniową lub mieszaną.

enova Elektroniczne Wyciągi Bankowe - automatycznie zaczytuje do systemu wyciągi bankowe pobrane ze strony banku w formie pliku elektronicznego. Wspiera pracę osoby odpowiedzialnej za rozliczenia na wszystkich etapach pracy z wyciągiem bankowym. Dane importowane są do Ewidencji Środków Pieniężnych w postaci raportu zawierającego operacje bankowe oraz wpłaty i wypłaty.

enova Wirtualne Rachunki Bankowe -  to rozwiązanie wspierające prowadzenie rozrachunków z kontrahentami za pośrednictwem usługi płatności masowych (bank identyfikuje płatności dokonywane na rzecz Klientów przez ich kontrahentów przez system wirtualnych numerów rachunków).

enova Importy Księgowe - został zaprojektowany jako narzędzie wspierające pracę firm, których księgowość prowadzona jest na innej bazie niż działalność handlowa. Dzięki niemu można zaimportować komplet dokumentów niezbędnych w księgowości, a także dane wspierające i przyspieszające proces księgowania (opis kontrolingowy – jeżeli użytkownik ma możliwość dodawania tego typu opisu na wystawianych dokumentach).

enova Eksporty Księgowe - został zaprojektowany jako narzędzie wspierające pracę firm, których księgowość prowadzona jest na zewnątrz. Dzięki niemu można z bazy operacyjnej, w której dokumenty zostały stworzone, wyeksportować komplet dokumentów niezbędnych w księgowości, a także dane wspierające i przyspieszające proces księgowania (opis kontrolingowy – jeżeli użytkownik ma możliwość dodawania tego typu opisu na wystawianych dokumentach).

enova Pracownicy Eksportowi - to rozwiązanie dedykowane dla firm, które posiadają siedzibę w Polsce jednak oddelegowują swoich pracowników do pracy zagranicą.   Nadrzędnym celem modułu enova Pracownicy Eksportowi jest prowadzenie rozliczeń pracowników oddelegowanych do pracy zagranicą, tj. pracujących poza obszarem państwa, w którym mają stałe miejsce zamieszkania. Narzędzie umożliwia przede wszystkim rozliczenie składek ZUS za okres oddelegowania, które podlegają innym zasadom niż w przypadku pracowników zatrudnionych i wykonujących pracę w Polsce.

enova Pracownicy Uczelni - to rozwiązanie dedykowane dla Uczelni Wyższych, ujmujące specyfikę rozliczeń kadrowo-płacowych dla nauczycieli akademickich.

enova Pracownicy Koszty Projektów - umożliwia rozdzielenie wynagrodzeń pracowników według miejsca powstania kosztów wynagrodzeń. Rozwiązanie jest dedykowane w szczególności dla firm, które potrzebują dokładniejszego narzędzia niż standardowy (procentowy) podzielnik kosztów.

enova 4Trans (Tachoscan) -  rozszerza funkcjonalność modułu enova Kadry i Płace o możliwość wymiany danych między produktem 4Trans, a programem enova.

enova Czas Pracy (import z XML) - rozszerza funkcjonalność modułu enova Kadry i Płace o możliwość importu danych z pliku xml.

enova Platforma Managera - ma on za zadanie prezentować w jednym miejscu w programie podstawowe informacje z różnych obszarów działalności rozliczanej w ramach danej bazy danych.

enova Praca na wielu bazach - moduł został zaprojektowany jako platforma do zarządzania działaniem  systemu, który obsługuje więcej niż jedną bazę danych. Daje możliwość zarządzania z jednej bazy tzw. „bazy głównej (master)” wskazanymi bazami

enova Zarządzanie Odzieżą Roboczą
- zapewnia ewidencję stanu wydanej odzieży roboczej i wyposażenia dostępnych na kartotece pracownika (wszystkie informacje o pracowniku widoczne są w jednym miejscu w systemie).

enova Import/Eksport RCP - rozszerza funkcjonalność modułu enova Kadry i Płace o wymianę danych między czytnikiem RCP, a programem enova.

enova Zbiorcza Edycja Czasu - rozszerza funkcjonalność modułu enova Kadry i Płace o dwie nowe listy ewidencji czasu pracy: zbiorcze zestawienie norma czasu pracy, zbiorcze zestawienie czas pracy.

enova SMS - umożliwia wysyłanie wiadomości z programu enova poprzez zewnętrzne bramki SMS, stwarzając dodatkowy kanał komunikacji z Kontrahentami lub Pracownikami.

enova CRM Outlook - w połączeniu z modułem enova CRM pozwala wyeksportować zarówno przychodzące jak i wychodzące wiadomości e-mail z MS Outlook 2007/2010 do enova. Wiadomości trafiają do enova jako zdarzenia o wybranej przez operatora definicji – w trakcie importu, narzędzie umożliwia wybranie kategorii sprawy jakiej dotyczy wiadomość, która jest rozumiana jako definicja zdarzenia w enova.

enova eFakturaKIR invooclip - umożliwia generowanie pliku zawierającego fakturę wystawioną w enova (w postaci graficznej, domyślnie PDF), podpisanie go i wysłanie do archiwum KIR. Jest wykorzystywany łącznie z usługą invooclip, oferowaną przez KIR S.A. oraz podpisem elektronicznym. Usługa polega na przechowywaniu faktur w postaci elektronicznej (plik PDF oraz podstawowe dane nagłówkowe) i dostarczaniu ich w takiej postaci do odbiorców. Wystawca faktury może przeglądać archiwum.

enova Komunikacja z drukarkami etykiet DYMOPrinter i BrotherPrinter - pozwala na łatwe tworzenie wydruków etykiet samoprzylepnych, działających na termicznych drukarkach DYMO LabelWriter.

enova Komunikacja z drukarkami kodów kreskowych Zebra standard EPL

enova EDI - to moduł do elektronicznej wymiany dokumentów, działa z enova Handel. EDI (Electronic Data Interchange) to system elektronicznej wymiany danych pomiędzy firmami lub instytucjami. Dokument w postaci pliku o ustandaryzowanej strukturze jest generowany przez jedną firmę, importowany przez drugą. Obie firmy mogą się przy tym posługiwać zupełnie różnymi systemami informatycznymi. Systemy muszą jedynie posiadać funkcjonalność obsługi komunikatów EDI.

enova Podgląd - służy do kontrolingu i raportowania pracy. enova Podgląd (tzw. licencja menadżerska) pozwala na przeglądanie z jednego miejsca danych, znajdujących się w poszczególnych modułach systemu enova. Użytkownik pracujący w module Podgląd nie może wprowadzać, modyfikować, bądź kasować żadnych danych w systemie, jednak jednocześnie nie wymaga posiadania innych licencji niż Podgląd oraz nie blokuje pracy z programem innym użytkownikom. Danemu użytkownikowi można ustawić podgląd wybranych części systemu.

enova Analizy Wielowymiarowe - to narzędzie do budowania systemu kontrolingowego firmy. Moduł wzbogaca system enova o zaawansowane możliwości analizy danych znajdujących się w bazie operacyjnej programu. Pozwala tworzyć raporty zawierające informacje łączące unikalne dane z różnych modułów systemu enova oraz przygotowywać przekrojowe zestawienia danych prezentujące np.: trendy sprzedaży, krytyczne miejsca powstawania kosztów, analizy wydajności pracy, analizy zasobów.

enova Preliminarz EŚP - funkcjonalność ta pozwala zaprezentować prognozę płatności w oparciu o terminy płatności w wybranym okresie czasu oraz wprowadzić plany przepływów finansowych na dany okres w ujęciu globalnym oraz szczegółowym.

enova Delegacje Służbowe
- wspomaga rejestrowanie, obsługę oraz rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych. Umożliwia firmie ewidencję wyjazdów służbowych pracowników oraz związanych z nimi kosztów. Znacząco wpływa na usprawnienie procesu obiegu wniosków i rozliczeń delegacji oraz dostarcza księgowości  informacji o wyjazdach służbowych pracowników.

enova Opis Analityczny - Aktywacja
- umożliwia opisywanie dokumentów celem przypisania ich do konkretnych do projektów.

enova Tabele dodatkowe
- Tabele dodatkowe wykorzystywane są do rozszerzania funkcjonalności oprogramowania enova lub integracji z innymi systemami. Użytkownik, który posiada instalację w wersji złotej może ją rozszerzyć do 15 tabel.

[wróć]

Agencja Gospodarcza „Oskar”
45-310 Opole ul. Ozimska 184/5
Tel./faks 77 400 05 02 | Tel. kom. 604 529 128 | E-mail: biuro@oskar.opole.pl